98AR Überlastungsschutz

98AR Überlastungsschutz

98AR Überlastungsschutz

Reset-Modus: automatische Rückstellung

Bemessungsstrom: 3A-40A

Eingangsspannung: 125 V AC / 250VAC

32 / VDC 50-60HZ

Interrupt-Fähigkeit: 125 V AC / 1000A

250VAC / 200A

Zertifizierung: UR VDE TÜV CSA CCC

98AR 98AR Überlastung Überlastung