600V rückstellbare Sicherung

600V rückstellbare Sicherung

RLD600V rückstellbare Sicherung

RLD600V Sicherung PPTC

0,08 A-0.2A

Betriebstemperaturbereich: -40 ℃ bis 85 ℃

Zertifizierung: UL TUV ROHS

Rückstellbare 600-V-Sicherungen Rückstellbare 600-V-Sicherungen