135V rückstellbare Sicherung

135V rückstellbare Sicherung

RLD135V rückstellbare Sicherung

RLD135V Sicherung PPTC

0,05A-3.5A

Betriebstemperaturbereich: -40 ℃ bis 85 ℃

Zertifizierung: UL TUV ROHS

Rückstellbare 135-V-Sicherungen Rückstellbare 135-V-Sicherungen